Financieel Management van Projecten

Financieel Management van projecten is een vakgebied op zich. Voor projectmanagers zijn algemene bedrijfseconomische boeken en trainingen minder relevant. Voor projectorganisaties zijn vooral de volgende thema’s relevant:

– De Planning & Control cyclus van een project

 Investeringsanalyse, risicoanalyse en risicomanagement

– Waarom kloppen begrotingen in de praktijk vaak niet?

– Waardering van Onderhanden Werk

– Prognoses en het bepalen van de End Of Project

– Projectfinanciering

Sempel Jeroen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *